pianoamulet.com=> สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง  หลังตรายางวัด ปี 95 ขนาดพระ 2.4 x 3.5 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-07 19:27:31
สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95 ขนาดพระ 3 x 4.5 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-26 23:56:58
สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495 ขนาดพระ 3 x 5 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-24 19:38:14
สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง ขนาดพระ 2.5 x 3.8 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-18 14:45:54
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาขาโต๊ะ

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาขาโต๊ะ


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาขาโต๊ะ

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จพิมพ์เทวดาขาโต๊ะ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น ขนาดพระ 2.5 x 3.5 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-08 17:24:33
สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์

สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์


สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์ ขนาดพระ 2.8 x 4 ซม.สภาพสวย

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-08 17:23:58
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ สภาพสวย ขนาดพระ 2.7 x 4 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-08 17:22:53
สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฝังตะกรุด

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฝังตะกรุด


สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฝังตะกรุด

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ปี95 ฝังตะกรุด 1 ดอก ขนาดพระ 2.3 x 3.4 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-31 16:39:49
สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง ขนาดพระ 2.5 x 3.7 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-31 16:37:49
สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง มีชาดมีทองเก่าลงรัก หายาก ขนาดพระ 2.8 x 3.8 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-31 12:42:14
สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคแรก ขนาดพระ 2.7 x 4 ซม.หายาก สภาพสวย เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมของเศษแตกหักของสมเด็จวัดระฆังที่ท่านได้เก็บรวบรวมไว้เป็นจำนวนมากจากการที่มีประชาชนนำเศษแตกหักของพระสมเด็จมาทิ้งไว้ที่วัดและการค้นพบพระสมเด็จจำนวนมากบนหลังคาโบสถ์วัดระฆังซึ่งท่านได้นำพระสมเด็จที่แตกหักทั้งหมดร่วมกับการสร้างผงพุทธคุณของท่านตามตำรับของสมเด็จโต ทำให้พระสมเด็จของท่านโดยเฉพาะพระในยุคต้น ๆ ช่วงปี 2485-2495 มีเนื้อหามวลสารจัดจ้านน่าบูชายิ่งนักดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-07 09:09:37
สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง ปี 2507 เป็นเอกลักษณ์พระสมเด็จที่ท่านจัดสร้าง ซึ่งองค์นี้สร้างในยุคต้นๆ ขนาดพระ 2.4 x 3.6 ซม. ทันยุคหลวงปู่นาค หลวงปู่หิน ร่วมปลุกเสกให้ สภาพสวย

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-10-29 20:29:25
สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495

สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495


สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495 สภาพสวยหลังตรายางวัด ขนาดพระ 2.4 x 3.5 ซม.ขายแล้ว


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-05-23 11:32:48
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง เนื้อผงผสมผงสมเด็จเก่าไว้มาก พระยุคแรก ขนาดพระ 2.2 x 3.6 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-08 19:05:41
สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง หายาก สภาพสวย ขนาดพระ 2.7 x 3.5 ซม. (222389)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-06 11:52:37
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง ยุคแรก พิมพ์แหวกม่าน สภาพใช้ ขนาดพระ 3 x 4 ซม.

ขายแล้วดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-06 10:07:14
สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์วัดนางชี

สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์วัดนางชี


สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์วัดนางชี

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์โมคคัลลา สารีบุตร วัดนางชี พระหนาสวย ขนาดพระ 2.8 x 3.8 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-02 10:01:36
สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก พิมพ์นิยม ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495

สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก พิมพ์นิยม ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495


สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก พิมพ์นิยม ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาแขนหักศอก (นิยมสุด) ปี 2495 พิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์เทวดาที่หายาก ขนาดพระ 2.5 x 3.7 ซม.สภาพใช้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-12-18 22:54:19
ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก

ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก


ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก ยุคต้น เห็นก้อนมวลสารผงสมเด็จเก่าเป็นก้อนๆ หายาก ขนาดพระ 3.3 x 5.4 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-07-31 09:55:43
สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง สภาพสวย ขนาดพระ 2.4 x 3.6 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-07-23 17:47:52
สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง ยุคแรก สภาพสวย ขนาดพระ 1.6 x 2.3 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-24 19:13:59
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดา สภาพสวย ขนาดพระ 2.5 x 3.6 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:08:43
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดา ยุคแรก ปี 2485 สภาพสวย ขนาดพระ 1.8 x 2.7 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:07:50
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์สามชั้น เนื้อผงผสมใบลาน ปี 95 สภาพสวย ขนาดพระ 2.2 x 3.8 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:06:57
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ยุคแรก หายาก สภาพสวย ขนาดพระ 2.5 x 3.6 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:05:48
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ 5 ชั้น ยุคแรก ปี 95 สภาพสวย ขนาดพระ 2.2 x 3.3 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:05:04
สมเด็จแหวกม่าน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จแหวกม่าน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จแหวกม่าน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จแหวกม่าน ลป.นาค วัดระฆัง พระยุคแรกของท่าน ขนาดพระ 2.5 x 4.5 ซมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-29 12:53:25
ซุ้มระฆัง 25 พุทธศตวรรษ

ซุ้มระฆัง 25 พุทธศตวรรษ


ซุ้มระฆัง 25 พุทธศตวรรษ

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

ซุ้มระฆัง 25 พุทธศตวรรษ หลวงปู่นาค วัดระฆัง เนื้อใบลาน เป็นพิมพ์นิยมมาตรฐานของหลวงปู่นาค สร้างปี 2500ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-24 21:25:12
พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด ลป.นาค วัดระฆัง

พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด ลป.นาค วัดระฆัง


พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด ลป.นาค วัดระฆัง เนื้อจัด ยุคแรก สภาพใช้ ขนาด 3.3 x 4.5 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-21 14:13:24
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง ยุคแรก ปี 85 พิมพ์อกร่องเล็ก ขนาดพระ 2.2 x 3.2 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-21 14:11:53
พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต ลป.นาค วัดระฆัง

พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต ลป.นาค วัดระฆัง


พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

พระผงรูปเหมือน สมเด็จโต พิมพ์ใหญ่ข้างเม็ด ลป.นาค วัดระฆัง สภาพสวย ขนาดพระ 3 x 4.2 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-21 14:10:24
สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง สภาพสวย ขนาดพระ 2.6 x 3.8 ซม. (233673)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-21 12:52:47
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดา ยุคแรก สภาพใช้ มีรอยซ่อมเก่ามาเดิม ขนาดพระ 2.2 x 3.7 ซม.ราคาตามสภาพพร้อมจัดส่ง

ขายแล้ว
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-12 11:08:22
สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์บัวสองชั้น ปี 95 เลี่ยมเก่าโบราณ สภาพสวย ขนาดพระ 2.4 x 3.8 ซม. ราคาพร้อมจัดส่งดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-05-02 09:01:53
สมเด็จ พิมพ์เทวดา ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์เทวดา ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์เทวดา ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์เทวดา 3 ชั้นต้อ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495 ขนาดพระ 2.4 x 3.8 ซม.สภาพใช้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-04-05 21:33:10