pianoamulet.com=> สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ 5 ชั้น ยุคแรก ปี 95 สภาพสวย ขนาดพระ 2.2 x 3.3 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-30 16:55:57




สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ข้างดาว ท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆัง ปี 2507 เป็นเอกลักษณ์พระสมเด็จที่ท่านจัดสร้าง ซึ่งองค์นี้สร้างในยุคต้นๆ ขนาดพระ 2.4 x 3.6 ซม. ทันยุคหลวงปู่นาค หลวงปู่หิน ร่วมปลุกเสกให้ สภาพสวย

ขายแล้ว



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-12 18:47:23




สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495

สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495


สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495 พิมพ์นิยมอีกพิมพ์ในตระกูลเทวดาแขนหักศอก ของลป.นาค วัดระฆัง ขนาดพระ 2.5 x 3.7 ซม.หายาก สภาพสวย

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-11 10:22:28




สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95

สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95


สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95 ขนาดพระ 2.5 x 3.7 ซม.หายาก สภาพสวย

ขายแล้ว





ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-11 10:21:50




สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95

สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95


สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95 ขนาดพระ 2.4 x 3.5 ซม.หายาก สภาพสวย

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-11 10:21:09




สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง สภาพสวย ขนาดพระ 2.4 x 3.6 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-06 14:24:48




สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์จัมโบ้หลังลายมือ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495 ขนาดพระ 3 x 5 ซม.สภาพสวย

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-06 09:54:32




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ ลป.นาค วัดระฆัง พระยุคแรกของท่าน ขนาดพระ 2.7 x 4 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-05 17:31:13




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ฐานผ้าทิพย์ พระยุคแรก สภาพสวย ขนาดพระ 2.4 x 3.6 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-05 17:30:31




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ยุคแรก หายาก สภาพสวย ขนาดพระ 2.5 x 3.6 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-05 17:25:30




สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495

สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495


สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จหลวงปู่นาค พิมพ์เทวดาปรกโพธิ์ ปี 2495 พิมพ์นิยมอีกพิมพ์ในตระกูลเทวดาแขนหักศอก ของลป.นาค วัดระฆัง ขนาดพระ 2.5 x 3.6 ซม.หายาก สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-03 14:22:13




สมเด็จขาโต๊ะหูบายศรี ฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495

สมเด็จขาโต๊ะหูบายศรี ฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495


สมเด็จขาโต๊ะหูบายศรี ฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จขาโต๊ะหูบายศรี ฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495 หายาก ขนาดพระ 2.8 x 4 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-09-26 12:13:14




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์จัมโบ้ ยุคแรก สภาพสวย ขนาดพระ 3.2 x 5.3 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-09-26 11:55:58




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง ยุคแรก ปี 85 พิมพ์อกร่องเล็ก ขนาดพระ 2.2 x 3.2 ซม.

ขายแล้ว




ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-09-26 11:55:10




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พระยุคแรก สภาพสวย ขนาดพระ 2.5 x 3.8 ซม.

ขายแล้ว





ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-09-26 11:54:07




สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์เทวดาอกตัน ลป.นาค วัดระฆัง  หลังตรายางวัด ปี 95 ขนาดพระ 2.4 x 3.5 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-11-07 19:27:31




สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จจัมโบ้ ลป.นาค วัดระฆัง ปี 95 ขนาดพระ 3 x 4.5 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-26 23:56:58




สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง ขนาดพระ 2.5 x 3.8 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-18 14:45:54




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาขาโต๊ะ

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาขาโต๊ะ


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาขาโต๊ะ

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จพิมพ์เทวดาขาโต๊ะ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคต้น ขนาดพระ 2.5 x 3.5 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-08 17:24:33




สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์

สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์


สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์แหวกม่าน ปี 95 หลังยันต์ ขนาดพระ 2.8 x 4 ซม.สภาพสวย





ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-08 17:23:58




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ สภาพสวย ขนาดพระ 2.7 x 4 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-08 17:22:53




สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฝังตะกรุด

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฝังตะกรุด


สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ฝังตะกรุด

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ปี95 ฝังตะกรุด 1 ดอก ขนาดพระ 2.3 x 3.4 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-31 16:39:49




สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ฐานแซม ลป.นาค วัดระฆัง ขนาดพระ 2.5 x 3.7 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-31 16:37:49




สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จแหวกม่าน ยุคแรก ลป.นาค วัดระฆัง มีชาดมีทองเก่าลงรัก หายาก ขนาดพระ 2.8 x 3.8 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-31 12:42:14




สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง


สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จปรกโพธิ์ หลวงปู่นาค วัดระฆัง ยุคแรก ขนาดพระ 2.7 x 4 ซม.หายาก สภาพสวย เป็นพระสมเด็จที่มีส่วนผสมของเศษแตกหักของสมเด็จวัดระฆังที่ท่านได้เก็บรวบรวมไว้เป็นจำนวนมากจากการที่มีประชาชนนำเศษแตกหักของพระสมเด็จมาทิ้งไว้ที่วัดและการค้นพบพระสมเด็จจำนวนมากบนหลังคาโบสถ์วัดระฆังซึ่งท่านได้นำพระสมเด็จที่แตกหักทั้งหมดร่วมกับการสร้างผงพุทธคุณของท่านตามตำรับของสมเด็จโต ทำให้พระสมเด็จของท่านโดยเฉพาะพระในยุคต้น ๆ ช่วงปี 2485-2495 มีเนื้อหามวลสารจัดจ้านน่าบูชายิ่งนัก



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-04-07 09:09:37




สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495

สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495


สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สังกัจจายน์ฐานเลขหนึ่งไทย หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆษิตาราม ปี 2495 สภาพสวยหลังตรายางวัด ขนาดพระ 2.4 x 3.5 ซม.



ขายแล้ว






ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-05-23 11:32:48




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง เนื้อผงผสมผงสมเด็จเก่าไว้มาก พระยุคแรก ขนาดพระ 2.2 x 3.6 ซม.สภาพสวย



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-08 19:05:41




สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จโต เนื้อผงใบลาน ลป.นาค วัดระฆัง หายาก สภาพสวย ขนาดพระ 2.7 x 3.5 ซม. (222389)



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-04-06 11:52:37




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง ยุคแรก พิมพ์แหวกม่าน สภาพใช้ ขนาดพระ 3 x 4 ซม.

ขายแล้ว







ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-06 10:07:14




สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์วัดนางชี

สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์วัดนางชี


สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์วัดนางชี

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จฝังตะกรุดคู่ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์โมคคัลลา สารีบุตร วัดนางชี พระหนาสวย ขนาดพระ 2.8 x 3.8 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2018-03-02 10:01:36




สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก พิมพ์นิยม ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495

สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก พิมพ์นิยม ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495


สมเด็จพิมพ์เทวดาแขนหักศอก พิมพ์นิยม ลป.นาค วัดระฆัง ปี 2495

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดาแขนหักศอก (นิยมสุด) ปี 2495 พิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์เทวดาที่หายาก ขนาดพระ 2.5 x 3.7 ซม.สภาพใช้



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-12-18 22:54:19




ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก

ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก


ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

หลวงปู่นาค วัดระฆังฯ พิมพ์ซุ้มระฆัง ฝังตะกรุด 1 ดอก ยุคต้น เห็นก้อนมวลสารผงสมเด็จเก่าเป็นก้อนๆ หายาก ขนาดพระ 3.3 x 5.4 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-07-31 09:55:43




สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ พิมพ์คะแนน ลป.นาค วัดระฆัง ยุคแรก สภาพสวย ขนาดพระ 1.6 x 2.3 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-24 19:13:59




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดา สภาพสวย ขนาดพระ 2.5 x 3.6 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:08:43




สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง


สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง

ประเภท : สมเด็จลป.นาค วัดระฆัง

รายละเอียด

สมเด็จ ลป.นาค วัดระฆัง พิมพ์เทวดา ยุคแรก ปี 2485 สภาพสวย ขนาดพระ 1.8 x 2.7 ซม.



ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-06-10 19:07:50