pianoamulet.com=> เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิธีการค้นหาพระเครื่องในร้านของเรา :

เนื่องจากพระเครื่องในร้านมีเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาใส่ชื่อพระที่ท่านต้องการค้นหาในช่องค้นหา ของภายในในร้านครับ
หรือท่านจะเลือกชมตามหมวดหมู่พระเครื่องด้านซ้ายมือของท่านก็ได้ตามสะดวกครับ


กรุณาติดต่อที่ LINE ID : pianoamulet 0894255525

หรือ โทร.สอบถามได้ที่ 099-3512535


การสั่งจองพระเครื่อง ขอความกรุณาให้อยู่ภายในระยะเวลา 2 วัน ถ้าเกินกว่าเวลากำหนดนั้น ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย  มิฉนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการจองพระ

เงื่อนไขการรับประกัน (ภายใน 30 วัน)

การรับประกันความแท้  ภายในระยะเวลา 30 วัน ซึ่งต้องพิสูจน์ถึงเหตุผลหรือที่มาของความแท้ไม่แท้ของพระ และอาจนำมาซึ่งความเห็นแตกต่างกันในหมู่ผู้ชำนาญการได้ ทางร้านจึง ขอรับประกันให้เพียงเฉพาะพระของทางร้าน ที่ได้รับการตรวจเช็คโดยสมาคมพระเครื่องและพระบูชาหรือจากงานประกวดพระต่างๆที่เชื่อถือได้เท่านั้น

พระเครื่องพระบูชาหรือเครื่องราง ที่บูชาไปจากร้านเปียโนพระเครื่อง ทางร้านยินดีรับประกันความพอใจ 3 วัน โดยการจัดส่งพระให้ทางไปรษณีย์ หากไม่พอใจยินดีคืนเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่พระหรือพระบูชา เครื่องรางต้องคงอยู่ในสภาพเดิม

ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้ามารับพระ และขอตรวจเช็คพระ รับพระไปด้วยตนเองจากร้าน จะไม่มีการประกันพระให้ในทุกกรณี เนื่องจากถือว่าลูกค้าได้ตรวจเช็คพระเรียบร้อยแล้ว และพอใจในการเช่าพระที่เลือกไปแล้วด้วยตนเอง

หากเลยกำหนดของการรับประกันความแท้หรือรับประกันความพอใจ ทางร้านจะไม่รับคืนพระหรือวัตถุมงคลใดๆในทุกกรณี


ข่าวสาร