pianoamulet.com=> พระกริ่งพระชัยวัฒน์ -> พระกริ่งวัดตรีทศเทพวรวิหาร ปี 2491


พระกริ่งวัดตรีทศเทพวรวิหาร ปี 2491

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 4093 คน

 พระกริ่งวัดตรีทศเทพวรวิหาร ปี 2491


รายละเอียด

พระกริ่งวัดตรีทศเทพวรวิหาร ปี 2491

รหัส : 2327

ราคา : 0 .-

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

พระ กริ่งวัดตรีทศเทพ พิมพ์พระประธาน ในปี พ.ศ. 2491 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระ วชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก” ทรงโปรดให้หล่อพระกริ่งขึ้นที่บริเวณ หน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งครั้งนั้นทรงโปรดให้หล่อพระกริ่งขึ้น 2 แบบคือ “พระกริ่งแบบบาเก็ง” และ “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” ด้วย เนื้อทองผสม และโปรดให้จัดทำพิธีเททองขึ้น 2 ครั้งคือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 16.05 น. จากนั้นทิ้งระยะห่างกัน 28 วัน จึงโปรดทำพิธีเททองครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2491 เวลา 10.27 น. หลังจากทำการตกแต่งเสร็จแล้วจึงทรงบัญชาให้ประกอบพิธีสวดมนต์บริกรรมพุทธา ภิเษก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยทรงจุดเทียนชัยเริ่มพิธีเมื่อเวลา 20.00 น. ครั้นเสร็จสิ้นพิธีกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนแบบโบราณแล้วได้ทรงโปรดให้นำเฉพาะ “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” ออกมาให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปทำบุญเช่าบูชาทั้งที่ วัดบวรนิเวศวิหาร และที่ วัดตรีทศเทพมหาวรวิหาร เพื่อให้งานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดตรีทศเทพฯ ที่วัดบวรนิเวศวิหารอุปถัมภ์อยู่สำเร็จลุล่วงด้วยดีจึงกลายเป็นว่า “พระกริ่งพิมพ์พระประธาน” รุ่นนี้ของ “วัดบวรนิเวศวิหาร” กลายเป็น “พระกริ่งวัดตรีทศเทพฯ” ไปโดยปริยาย


  เมื่อวันที่ : 2018-08-15 13:05:16


โทร : สนใจติดต่อโทร : 089-425-5525
Line ID : pianoamulet

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน