pianoamulet.com=> พระกริ่งพระชัยวัฒน์


พระกริ่งพระชัยวัฒน์

พระกริ่งผงสุเมโธ รุ่นแรก ลป. จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2529 จ.นครศรีธรรมราช

พระกริ่งผงสุเมโธ รุ่นแรก ลป. จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2529 จ.นครศรีธรรมราช


พระกริ่งผงสุเมโธ รุ่นแรก ลป. จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2529 จ.นครศรีธรรมราช

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งผงสุเมโธ รุ่นแรก ลป. จันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ ปี 2529 จ.นครศรีธรรมราช สร้างน้อย หายาก กริ่งดังดี ใต้ฐานมีตรายาง สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-05-04 19:57:06
พระกริ่งนาคปรก วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ปี 2512

พระกริ่งนาคปรก วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ปี 2512


พระกริ่งนาคปรก วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ปี 2512

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งนาคปรก วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ปี 2512 พระดีพิธีใหญ่ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร และพระเกจิสายกรรมฐานอีสาน มากมาย ร่วมกันพุทธาภิเษกปลุกเสกพระรุ่นนี้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-05-04 19:55:56
พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ส.ธ.วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.ปี 2535 กล่องเดิม

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ส.ธ.วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.ปี 2535 กล่องเดิม


พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ส.ธ.วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.ปี 2535 กล่องเดิม

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ ส.ธ. จัดสร้างโดย วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.ปี 2535 เนื้อนวโลหะ วัตถุประสงค์จัดสร้างเพื่อสบทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญ จำนวน 10,000 บาท ต่อ 1 ชุด ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-05-04 19:53:45
พระกริ่งพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส รุ่นแรก พ.ศ. 2511

พระกริ่งพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส รุ่นแรก พ.ศ. 2511


พระกริ่งพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส รุ่นแรก พ.ศ. 2511

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากง จ.นราธิวาส รุ่นแรก พ.ศ. 2511 ฐานเชื่อมบัดกรี บรรจุเม็ดกริ่ง พระดี พิธีใหญ่ หายาก อจ.นำ วัดดอนศาลาปลุกเสกด้วย

พระคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสก
1 พระครูวิสัยโสภณ (อ.ทิม) วัด้างให้
2 พระรัตนโมลี วัดแหลมทราย จ.สงขลา
3 พระครูครุกิจจานุการ วัดไชยธาราม จ.ภูเก็ต
4 พระระณังควินัยมุนีวงศ์ วัดอุปนันทาราม จ.ระนอง
5 พระวรพจน์ปัญญาจารย์ วัดอริญญิกาวาส จ.ชลบุรี
6 พระครูอุดมเวทวรคุณ วัดท่าแหน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
7 พระครูโพธิสารประสาธน์ วัดโพธิสัมพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
8 พระครูพิทักษ์วิหารกิจ วัดราชนัดดา จ.อยุธยา
9 พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-05-04 19:49:59
พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร


พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งสิทธัตโถ ปี 2508 รุ่นแรก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระกริ่งสิทธัตโถที่จัดสร้างโดยพระครูสังฆบริรักษ์ มีทั้งหมดเพียง 5 รุ่นด้วยกัน โดยจัดสร้างขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2508 2510 2512 2516 และครั้งสุดท้ายคือปี 2517 โดยนำชนวนเดิมจากพิธีดีๆต่างๆทั่วประเทศมาทำการจัดสร้างพระกริ่งสิทธัตโถ และได้นิมนต์เชิญครูบาอาจารย์ต่างๆและพระป่าสายกรรมฐานที่เป็นที่นับถือทั่ว ประเทศมาร่วมพิธี จัดว่าเป็นพิธีดีที่สุดพิธีหนึ่งในประเทศไทย เทียบเท่าพิธี 25 พุทธศตวรรษ กล่าวคือ ดีนอกและดีใน ครบถ้วนตามหลักทุกประการดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-03-30 18:55:24
พระชัยวัฒน์องค์เล็ก ประจำ ร. 4 (หัวไม้ขีด) พิมพ์สมาธิ

พระชัยวัฒน์องค์เล็ก ประจำ ร. 4 (หัวไม้ขีด) พิมพ์สมาธิ


พระชัยวัฒน์องค์เล็ก ประจำ ร. 4 (หัวไม้ขีด) พิมพ์สมาธิ

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์องค์เล็ก ประจำ ร. 4 (หัวไม้ขีด) พิมพ์สมาธิ
เนื้อสัมฤทธิ์เดช ก้นประทับยันต์ หายาก ขนาดเพียง 1.1 x 2 ซม.สวยเดิม
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-03-16 16:02:37
พระชัยวัตร เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นอุดชันโรง หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ออกวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู)

พระชัยวัตร เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นอุดชันโรง หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ออกวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู)


พระชัยวัตร เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นอุดชันโรง หลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ออกวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู)

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัตร เนื้อสัมฤทธิ์ ก้นอุดชันโรงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ออกวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู) มีประวัติชัดเจนว่าปลุกเสกและเททองโดยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ราวปี 2460 หายาก ขนาดพระ 2 x 3 ซม.สภาพสวยเดิมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-03-14 13:57:52
พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง นครปฐม รุ่นแรก ปี 2505

พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง นครปฐม รุ่นแรก ปี 2505


พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง นครปฐม รุ่นแรก ปี 2505

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง นครปฐม รุ่นแรก ปี 2505 กริ่งดังดี ตอกโค๊ต เฉลิมพล สร้างน้อย หายาก สภาพสวย

จัดสร้างโดยเสด็จพระองค์ชายกลาง พระองค์เจ้าเฉลิมพล ฑิฆัมพรฯ ในปี พ.ศ.2505 เนื่องด้วยเสด็จพระองค์ชายกลางฯ ได้จัดสร้างพระกริ่งให้วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ถวายท่านอาจารย์ทิม ปลุกเสกในปี พ.ศ.2505 พร้อมกับพระเครื่อง หลวงปู่ทวดรุ่นอื่นๆ ที่โด่งดังในปัจจุบัน และ ด้วยความที่พระองค์ท่านทรงเป็นศิษย์ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง จึงได้แบ่งพระกริ่งส่วนหนึ่ง จาก วัดช้างให้ หลังจากที่ท่านอาจารย์ทิม ได้ปลุกเสกแล้ว มามอบให้วัดตาก้อง จ.นครปฐม เพื่อเปิดให้บูชา และ หาทุนทรัพย์ในการสร้างกำแพงวัดตาก้อง โดย ได้มีการจัดพิธีมหาพุทธภิเษก อย่ายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยมีการนิมนต์ พระเกจิอาจาร์ชื่อดัง ของ จังหวัดนครปฐม และ พื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก อาทิเช่น 1 หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี 2 หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม 3 หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว 4 หลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา 5 หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เป็นต้น

พระกริ่ง เฉลิมพล จัดสร้างด้วยเนื้อนวะโลหะ (กลับดำ) ชั้นดี เพื่อมิให้มีการสับสน ในการสะสมในเวลาต่อมา พระองค์ชายกลางฯ ท่านได้มีการรับสั่งให้ ตบแต่งพิมพ์พระกริ่ง เฉลิมพล ที่หล่อแล้วเสร็จ ระหว่าง ของ วัดช้างให้ และ วัดตาก้อง ให้แตกต่างกัน โดยเฉพาะที่ฝาปิดใต้ฐาน ของพระกริ่ง ของวัดช้างให้จะแปะด้วยแผ่นทองแดง แบบก้นถ้วย และ พิมพ์พระกริ่ง จะมีการตกแต่งพิมพ์ให้ชลูดสวยงาม ส่วนพระกริ่ง เฉลิมพล ที่ออกวัดตาก้อง จะมีการตอกโค๊ต คำว่า " เฉลิมพล " อันเป็นพระนามของพระองค์ ทุกองค์ และ บางองค์จะมีการตอกหมายเลขด้วย

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-03-14 10:14:30
พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก ปี 2505

พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก ปี 2505


พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง รุ่นแรก ปี 2505

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งเฉลิมพล ลพ.แช่ม วัดตาก้อง นครปฐม รุ่นแรก ปี 2505 เนื้อนวะโลหะ องค์นี้อุดใหญ่ที่ฐาน กริ่งดังดี ไม่มีโค๊ตและลายเซ็นต์ สภาพสวยมาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ศิษย์เอกของหลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ได้ให้ช่างแกะพิมพ์พระกริ่งใหญ่ขึ้นมาจำนวน 4 พิมพ์ จัดพิธีเททองหล่อพระกริ่งที่วัดช้างให้ โดย ท่านพระครูวิสัยโสภณ (หลวงพ่อทิม วัดช้างให้) เป็นเจ้าพิธี หลังจากเททองแล้วได้นำพระกริ่งใหญ่เข้าพิธีปลุกเสกที่วัดช้างให้พร้อมเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีด รุ่น พ.ศ.2505 พร้อมทั้งแบ่งพระกริ่งใหญ่ดังกล่าว ถวายวัดช้างให้ไว้จำนวน 300 องค์ ต่อมาบรรดาเซียนได้เรียกนามของพระกริ่งดังกล่าวว่า "พระกริ่งใหญ่หลวงปู่ทวด" ส่วนพระกริ่งที่เหลือเสด็จองค์ชายกลาง ท่านนำมาถวายวัดตาก้องปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์นครปฐมรุ่นเก่าหลายรูป ต่อมา พระกริ่งใหญ่หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ได้รับความนิยมจากเซียน เป็นอย่างสูงถึงขนาดเช่าบูชากันถึงหลักแสน ส่วนพระกริ่งใหญ่หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ผู้คนเรียกเสียใหม่ตามพระนามของผู้สร้างว่า พระกริ่งเฉลิมพล ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นเดียวกัน จึงได้เกิดการเปรียบเทียบกันว่าพระกริ่งองค์ใดเป็นพระกริ่งหลวงปู่ทวด องค์ใดเป็นพระกริ่งเฉลิมพล วัดตาก้อง ซึ่งได้ข้อ ยุติตรงที่ พระกริ่งเฉลิมพล วัดตาก้อง จะอุดกริ่งที่ฐาน พร้อมทั้งตอกหมายเลข และ ลายเซ็นต์คำว่า " เฉลิมพล" บางองค์ก็มีเพียงลายเซ็นต์ บางองค์ก็มีแต่หมายเลข และ บางองค์ก็ไม่มีทั้งลายเซ็นต์และหมายเลขกำกับ บางองค์ตอกโค๊ต ฉ บางองค์ก็ไม่ตอก แม่พิมพ์พระกริ่งเฉลิมพล วัดตาก้อง กับ กริ่ง เฉลิมพล วัดช้างให้เป็นแม่พิมพ์แบบเดียวกัน แต่คนละพิมพ์ทรง ส่วนพระกริ่งหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ที่ใต้ฐานก็กว้านเป็นรูปก้นถ้วยแล้วจึงบรรจุเม็ดกริ่ง ผิดกับพระกริ่ง เฉลิมพล วัดตาก้อง ที่ฐานจะเรียบไม่ได้กว้านลึกเป็นก้นถ้วย กระแสเนื้อออกแดงอมชมพู สีผิวบางองค์จะออกทางเขียวอมดำแกมน้ำตาล มีคราบเททองจากเบ้าแบบโบราณปรากฏอยู่ในบางองค์ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-03-13 22:07:25
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ตุ๊กตาล้มลุก

พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ตุ๊กตาล้มลุก


พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ตุ๊กตาล้มลุก

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ตุ๊กตาล้มลุก เนื้อสัมฤทธิ์ หายาก สวยเดิมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-03-09 17:28:01
พระชัยวัฒน์ พิมพ์เขื่อนเล็ก เจ้าคุณผล วัดหนัง

พระชัยวัฒน์ พิมพ์เขื่อนเล็ก เจ้าคุณผล วัดหนัง


พระชัยวัฒน์ พิมพ์เขื่อนเล็ก เจ้าคุณผล วัดหนัง

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ พิมพ์เขื่อนเล็ก เจ้าคุณผล วัดหนัง ใต้ฐานอุดชันโรง สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-02-27 14:44:34
พระชัยวัฒน์ป้อมเล็ก ฐานสูง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2444

พระชัยวัฒน์ป้อมเล็ก ฐานสูง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2444


พระชัยวัฒน์ป้อมเล็ก ฐานสูง หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2444

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ป้อมเล็ก ฐานสูง  หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปี 2444 ยอดนิยม สวยเดิมๆดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-02-09 19:44:30
พระกริ่งหน้าฝรั่ง ก้นอุ วัดประสาท ปี 06

พระกริ่งหน้าฝรั่ง ก้นอุ วัดประสาท ปี 06


พระกริ่งหน้าฝรั่ง ก้นอุ วัดประสาท ปี 06

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งหน้าฝรั่ง ก้นอุ วัดประสาท ปี 06 เนื้อโลหะผสม กริ่งดัง สภาพสวย

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-02-08 20:16:25
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า

พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า


พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา พิมพ์แม่ค้า พิมพ์นี้เล็กที่สุด องค์พระนั่งขัดสมาธิบนฐานเขียง เนื่องจากขนาดเล็กจึงเหมาะกับผู้หญิง โดยเฉพาะแม่ค้าที่ไปร่วมทำบุญมักได้รับพระเครื่อง พิมพ์นี้กันมาก เนื้อพระออกเหลือง พระชัยวัฒน์ของท่านเจ้ามา ถือ เป็นสุดยอดพระชัยวัฒน์อันดับหนึ่งของวงการ และ ถูกจัดให้อยู่ในทำเนียบเบญจภาคีชัยวัฒน์ อันประกอบไปด้วย พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดจักรวรรดิ พระชัยวฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พระชัยวัฒน์สมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ พระชัยวัฒน์หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง และ สุดท้ายพระชัยวัฒน์พระครูลืม วัดอรุณ( แจ้ง)
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-01-31 12:38:06
พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า เนื้อนวโลหะ ปี 33 กล่องเดิม

พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า เนื้อนวโลหะ ปี 33 กล่องเดิม


พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า เนื้อนวโลหะ ปี 33 กล่องเดิม

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า เนื้อนวโลหะ ปี 33 ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา พร้อมกล่องเดิมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-01-31 12:36:44
พระชัยวัฒน์ ปี 2482 วัดสุทัศน์

พระชัยวัฒน์ ปี 2482 วัดสุทัศน์


พระชัยวัฒน์ ปี 2482 วัดสุทัศน์

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ ปี 2482 วัดสุทัศน์ พิมพ์น้ำเต้าตรง สภาพใช้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-01-31 12:36:05
พระชัยวัฒน์ น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศน์ ปี 2482

พระชัยวัฒน์ น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศน์ ปี 2482


พระชัยวัฒน์ น้ำเต้าเอียง วัดสุทัศน์ ปี 2482

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ น้ำเต้าเอียง สังฆราชแพ  วัดสุทัศน์ ปี 2482 สุดยอดหายาก พระเทช่อ พิมพ์ประกบสภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-01-31 12:34:54
พระกริ่ง หลวงพ่อจาด วัดบางหอย

พระกริ่ง หลวงพ่อจาด วัดบางหอย


พระกริ่ง หลวงพ่อจาด วัดบางหอย

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่ง หลวงพ่อจาด วัดบางหอย มีคราบเบ้า อุดใหญ่ กริ่งดัง ขนาดพระ 1.5 x 3.5 ซม.สภาพสวย

พระกริ่งรุ่นนี้หลวงพ่อจาด ท่านก็ได้เป็นแม่งานและประธานในพิธีพุทธาภิเษกให้ ในปี พ.ศ.๒๔๘๓ นอกจากนั้นยังมียอดพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามอินโดจีนมากมายหลายท่านด้วยกันที่มาร่วมพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นด้วยเช่น

๑ หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา ประธานพุทธาภิเษก
๒ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
๓ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
๔ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
๕ หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตาคาม (บันทึกจากหนังสือบางเล่มก็บอกว่าท่านมาร่วมงานด้วย)
๖ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
๗ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
๘ หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม
๙ หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก เป็นต้น


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-12-15 16:19:30
พระกริ่ง หลวงพ่อจาด ออกวัดบางหอย

พระกริ่ง หลวงพ่อจาด ออกวัดบางหอย


พระกริ่ง หลวงพ่อจาด ออกวัดบางหอย

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่ง หลวงพ่อจาด ออกวัดบางหอย มีคราบเบ้า อุดใหญ่ กริ่งดัง ขนาดพระ 1.5 x 3.5 ซม.สภาพสวย

พระกริ่งรุ่นนี้หลวงพ่อจาด ท่านก็ได้เป็นแม่งานและประธานในพิธีพุทธาภิเษกให้ ในปี พ.ศ.๒๔๘๓ นอกจากนั้นยังมียอดพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามอินโดจีนมากมายหลายท่านด้วยกันที่มาร่วมพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นด้วยเช่น

๑ หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา ประธานพุทธาภิเษก
๒ หลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว
๓ หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
๔ หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
๕ หลวงพ่อเส็ง วัดประจันตาคาม (บันทึกจากหนังสือบางเล่มก็บอกว่าท่านมาร่วมงานด้วย)
๖ หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
๗ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
๘ หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม
๙ หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก เป็นต้น

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-12-15 16:17:11
.พระชัยวัฒน์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี

.พระชัยวัฒน์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี


.พระชัยวัฒน์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ พิมพ์เล็ก หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี
ยุคต้น เนื้อสัมฤทธิ์สนิมเขียว ขนาดพระ 1 x 2.3 ซม.สภาพสวยเดิม


พระชัยวัฒน์ของหลวงพ่อสุทธิ์ ได้สร้างขึ้นในประมาณปี พ.ศ. 2482-2487 มีด้วยกัน 2 พิมพ์ คือพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก จัดเป็นพระชัยวัฒน์ ที่มีค่านิยมสูงที่สุดของภาคใต้
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-12-02 11:54:17
รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ปี 2505

รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ปี 2505


รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ปี 2505

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

รูปเหมือนปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย ปี 2505 พิมพ์หน้ายักษ์ กะไหล่ทองเดิม ใต้ฐานมีตอกชื่อหลวงพ่อพระใส ขนาดห้อยบูชา กริ่งดัง สภาพสวยเดิม

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-11-23 17:22:44
พระชัยวัฒน์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี

พระชัยวัฒน์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี


พระชัยวัฒน์ พิมพ์ใหญ่ หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อสุทธิ์ วัดหนองหวาย สุราษฎร์ธานี พิมพ์ใหญ่ เนื้อสัมฤทธิ์ พระชัยวัฒน์หล่อโบราณที่มีพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรีโดดเด่นอย่างชัดเจน กลายเป็นตำนานแห่งสุดยอดพระคงกระพันแดนใต้

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-10-16 20:19:22
พระกริ่งวัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ ปี 2481

พระกริ่งวัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ ปี 2481


พระกริ่งวัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ ปี 2481

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งวัดบางหญ้าแพรก สมุทรปราการ เนื้อทองผสม ปี 2481 ไม่อุดกริ่ง เขย่าไม่ดัง เนื้อใกล้จะออกสัมฤทธิ์แล้ว ขนาดพระ 2 x 3 ซม.สภาพเดิมๆดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-09-23 23:07:48
พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน กทม.

พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน กทม.


พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน กทม.

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ พระครูสอน วัดมักกะสัน กทม.สร้างประมาณ ปี พ.ศ. 2480 -2485 พระครูสอนท่านเป็นศิษย์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้มดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-08-14 13:12:29
พระชัยวัฒน์พระครูสอน พิมพ์สองหน้า วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ ปี 2485

พระชัยวัฒน์พระครูสอน พิมพ์สองหน้า วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ ปี 2485


พระชัยวัฒน์พระครูสอน พิมพ์สองหน้า วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ ปี 2485

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์พระครูสอน พิมพ์สองหน้า วัดมักกะสัน กรุงเทพฯ ปี 2485 องค์เล็กๆแต่หายาก ขนาดพระ 1.2 x 2 ซม.สภาพสวย

พระครูสอน ท่านเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 เพราะท่านเริ่มสร้างพระหล่อทองเหลืองแจกให้กับทหาร ตํารวจ และชาวบ้านไว้สําหรับป้องกันตัว การสร้างพระชัยวัฒน์เพราะมีส่วนผสมของโลหะหลายชนิดที่ชาวบ้านนํามาถวายให้กับท่านและมีชนวนที่ เหลือมาจากการสร้างพระชัยวัฒน์ของพระพุฒาจารย์ มา วัดสามปลื้ม ด้วยความที่พระครูสอนเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้ามา จึงได้สืบทอดวิชาการสร้างพระชัยวัฒน์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งสมัยท่านเจ้ามายังมีชีวิตอยู่นั้น พระครูสอนยังมีส่วนร่วมในการสร้างพระชัยวัฒน์เสมอ ดังนั้นท่านจึงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ลักษณะเป็นรูปพระพุทธนั่งเต็มองค์ปางสมาธิ มีทั้งพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้า พุทธคุณเด่นดังด้านคงกะพันชาตรี เพราะอยู่ในช่วงสงครามดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-08-14 13:12:00
กริ่งวัดประสาทบุญญาวาส โค๊ตสามง่าม ปี 06

กริ่งวัดประสาทบุญญาวาส โค๊ตสามง่าม ปี 06


กริ่งวัดประสาทบุญญาวาส โค๊ตสามง่าม ปี 06

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

กริ่งวัดประสาทบุญญาวาส โค๊ตสามง่าม ปี 06 กริ่งดัง สภาพสวย ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-07-23 18:59:57
พระชัยวัฒน์ ลป.บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

พระชัยวัฒน์ ลป.บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม


พระชัยวัฒน์ ลป.บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์ ลป.บุญ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม เนื้อทองผสม พิมพ์ป้อมเล็ก ขนาดสูง 2.6 ซม.สวยเดิมดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-05-25 15:18:29
พระชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระชัยสี่มุมเมือง

พระชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระชัยสี่มุมเมือง


พระชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระชัยสี่มุมเมือง

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระชัยสี่มุมเมือง  องค์นี้พิมพ์หน้าใหญ่ พิเศษ 3 โค๊ต หายากๆ สภาพสวย

เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลพุทธคุณเลิศล้ำที่ท่านอาจารย์นำได้ปลุกเสกไว้เมื่อปี 2512 โดยสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับพระราชทาน "พระพุทธนิรโรคันตราย" เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ พระอารามสี่มุมเมือง ได้แก่ ทิศเหนือที่ลำปาง ทิศตะวันออกที่สระบุรี ทิศตะวันตกที่ราชบุรี และทิศใต้ที่พัทลุง

 โดยมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์สายใต้ปรกปลุกเสก 9 รูป

1.พระอ.นำ วัดดอนศาลา 2.พระอ.ปาน วัดเขาอ้อ 3.พระอ.หมุน วัดเขาแดงออก 4.พระอ.เจ๊ก วัดเขาแดงตก 5.พระอ.เล็ก วัดประดู่เรียง 6.พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน 7.พ่อท่านเขียว วัดหรงบล 8.พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง 9.พ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ

พระรุ่นนี้พุทธคุณครอบจักรวาล ประสบการณ์มีมากมาย อุดปืน แคล้วคลาด คงกระพัน เมตตา เจริญรุ่งเรือง ดีนักแล
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-01-01 20:03:04
พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง 3 โค๊ด หน้าใหญ่

พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง 3 โค๊ด หน้าใหญ่


พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง 3 โค๊ด หน้าใหญ่

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระชัยวัฒน์สี่มุมเมือง 3โค๊ด หน้าใหญ่ หายาก สภาพสวย

พระพุทธนิรโรคัน ตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จัดสร้างขึ้นปี 2511 ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการรักษาดินแดน กองทัพบก กระทรวงกลาโหม นำโดย พลโทยุทธ สมบูรณ์ เจ้ากรมการรักษาดินแดนในขณะนั้นสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และปกป้องคุ้มภัยให้กับประชาชนทุกทิศตามความเชื่อแต่โบราณ
โดย ได้นำต้นแบบมาจาก "พระพุทธนิรโรคัน ตราย" พระพุทธรูปประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ไม่มีนาคาเทวบุตรเชิญฉัตรและพัดโบก อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรมการรักษาดินแดน อีกทั้งเมื่อพิจารณาความหมายของพระนามของพระพุทธรูป อันหมายถึง การปราศจากซึ่งภยันตรายทั้งปวง นับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสถาปนาให้เป็นพระสี่มุมเมืองของไทยแล้วทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังทิศทั้ง 4

ในพิธีครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ กรมการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2511 และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ตัวแทนจากทั้งสี่ทิศ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2511
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปตามแบบศิลปะสุโขทัย ปางสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยทองสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว เมื่อหล่อเสร็จแล้วได้นำประดิษฐานไว้ในทิศทั้ง 4 ของประเทศไทย โดยทิศเหนือประดิษฐานไว้ที่ จ.ลำปาง ทิศใต้ประดิษฐานไว้ที่ จ.พัทลุง ทิศตะวันตกประดิษฐานไว้ที่ จ.สระบุรี ทิศตะวันออกประดิษฐาน โดยมีการปลุกเสกปลุกเสกที่ภาคกลาง3ครั้ง ครั้งแรกปลุกเสกและอธิฐานจิตเดี่ยวโดยท่านเจ้าคุณนร เทพศิรินทร์ ครั้งที่2-3ปลุกเสกหมู่มีเกจิที่มีชื่อเสียงมาปลุกเสกมากมายโดยมีหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลีเป็นประธานทั้ง2ครั้ง พระเครื่องได้รับไปพร้อมกับพระพุทธรุปสี่มุมเมืององค์ใหญ่ทั้งหมด4ภาค ภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พ่อค้าประชาชนได้ไปรับพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒจตุรทิศองค์ใหญ่ มาพร้อมด้วยพระเครื่องสี่มุมเมืองประมาณ9.000องค์ ในจำนวนนี้มีเนื้อเงินประมาณ100องค์ และได้มีการจัดพิธีสมโภชพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒจตุรทิศขึ้นในปี12 โดยมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์สายใต้ปรกปลุกเสก โดย 1.อ.นำ วัดดอนศาลา 2.อ.ปาน วัดเขาอ้อ 3.อ.หมุน วัดเขาแดงออก 4.อ.เจ๊ก วัดเขาแดงตก 5.อ.เล็ก วัดประดู่เรียง 6.พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน 7.พ่อท่านเขียว วัดหรงบล 8.พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง 9.พ่อท่านมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ และมีพระเจริญพุทธมนต์9รูป 1.อ.คง วัดบ้านสวน 2.อ.แก้ว วัดโคกโดน 3.อ.วัน ปากพยูน 4.พ่อท่านแสง วัดคลองน้ำเจ็ด 5.พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ 6.พ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อ 7.อ.พลับ วัดชายคลอง 8.พ่อท่านช้วน ตรัง 9.พ่อท่านพุ่ม วัดน้ำผุด พระรุ่นนี้พุทธคุณครอบจักรวาล ประสบการณ์มีมากมาย อุดปืน แคล้วคลาด โชคลาภ และเมตตา ดีนักแล

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-09-05 20:33:47
พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย สงขลา ปี 2493

พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย สงขลา ปี 2493


พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย สงขลา ปี 2493

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งหน้าอินเดีย หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย สงขลา ปี 2493 เนื้อทองผสม หล่อช่อ พระในเลี่ยมเดิม ขนาดพระ 1.5 x 3 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-08-20 22:35:17
ชัยวัฒน์ หัวไม้ขีด วัดสุทัศน์

ชัยวัฒน์ หัวไม้ขีด วัดสุทัศน์


ชัยวัฒน์ หัวไม้ขีด วัดสุทัศน์

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

ชัยวัฒน์ หัวไม้ขีด วัดสุทัศน์ เก่ามาก มีโค๊ต สนิมเขียวขึ้นประปราย ปางมารวิชัย สภาพใช้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-08-07 13:31:39
พระกริ่งพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี

พระกริ่งพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี


พระกริ่งพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งพุทธกวัก หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี ขนาดพระ  1.8 x 3 ซม.กริ่งดัง หายากๆ สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-06-24 17:40:54
รูปหล่อพระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ก้นอุดชันโรง

รูปหล่อพระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ก้นอุดชันโรง


รูปหล่อพระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ก้นอุดชันโรง

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

รูปหล่อพระชัยวัฒน์ เนื้อสัมฤทธิ์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ก้นอุดชันโรง


ขายแล้วดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2021-05-12 21:05:22
พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ปี 2517

พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ปี 2517


พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ปี 2517

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

พระกริ่งชินบัญชร เนื้อนวะก้นทองแดง หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง สร้างเมื่อ 5 พ.ค.2517 กริ่งดังดี จำนวนการสร้าง 2595 องค์เท่านั้นดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-11-09 09:10:37
กริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ ปี 06

 กริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ ปี 06


กริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ ปี 06

ประเภท : พระกริ่งพระชัยวัฒน์

รายละเอียด

กริ่งอุบาเก็ง วัดเอี่ยมวรนุช กรุงเทพฯ ปี 06 หายาก กริ่งดัง สภาพสวย

กริ่งรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นในคราวหาทุนสร้างอุโบสถ วัดเอี่ยมวรนุช โดยอาจารย์ทิม (พระครูวิสัยโสภณ) วัดช้างให้ เป็นเจ้าพิธี ในการสร้าง ทำพิธีเททองที่วัดเอี่ยมวรนุช เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2506 จำนวนสร้างประมาณ 3,000 องค์ มีจอมพล ประภาส จารุเสถียร เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยถอดพิมพ์จากพระกริ่งอุบาเก็งนอกของท่านจอมพล ประภาส เอง เนื้อหามวลสารประกอบด้วยโลหะปลอกกระสุนปืนใหญ่ จากกรรมสรรพวุธทหารบก ชนวนเก่าของพระกริ่งสายวัดสุทัศน์ แผ่นยันต์จากพระเกจิอาจารย์สายใต้ และยังมีทองคำหนัก 50 บาทผสมลงไปด้วย

เมื่อเททองเสร็จ อ.ทิม ก็นำกลับไปปลุกเสกที่วัดช้างให้อีกโดยมีพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีหลายองค์ เช่น หลวงพ่อแดง วัดนาประดู่ และอาจารย์นอง วัดทรายขาว เป็นต้น และท่าน อ.ทิม ยังได้อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวด มาทรงอธิษฐานจิตด้วย หลังจากนั้นท่าน อ.ทิมยังปลุกเสกเดี่ยวให้อีก 9 วัน 9 คืน
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2020-10-07 09:30:59