pianoamulet.com=> พระปิดตา


พระปิดตา

พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พิมพ์ใหญ่

พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พิมพ์ใหญ่


พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พิมพ์ใหญ่

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา หลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก เก่าถึงยุค หายากมากๆ พระพุทธคุณจะเน้นไปทางเมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกะพันดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-19 19:42:28
พระปิดตา เนื้อผงกระดูกผีจุ่มรัก อจ.หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน

พระปิดตา เนื้อผงกระดูกผีจุ่มรัก อจ.หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน


พระปิดตา เนื้อผงกระดูกผีจุ่มรัก อจ.หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา เนื้อผงกระดูกผีจุ่มรัก อจ.หนู วัดโพธิ์ท่าเตียน ขนาดพระ 2.5 x 3.5 ซม.หายาก สภาพใช้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-15 23:49:59
พระปิดตา ลพ.โต วัดเนินฯ ชลบุรี

พระปิดตา ลพ.โต วัดเนินฯ ชลบุรี


พระปิดตา ลพ.โต วัดเนินฯ ชลบุรี

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา ลพ.โต วัดเนินฯ ชลบุรี หลังอูม เนื้อกะลา สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-15 23:48:11
พระปิดตา ผงคลุกรักเก่าลงจารย์ไม่ทราบที่

พระปิดตา ผงคลุกรักเก่าลงจารย์ไม่ทราบที่


พระปิดตา ผงคลุกรักเก่าลงจารย์ไม่ทราบที่

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา ผงคลุกรักเก่าลงจารย์ไม่ทราบที่ ขนาดพระ 1.7 x 2.1 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-09 22:18:36
พระปิดตาลงจารย์ หลวงพ่อครน วัดบางแซะ กลันตัน มาเลเซีย

พระปิดตาลงจารย์ หลวงพ่อครน วัดบางแซะ กลันตัน มาเลเซีย


พระปิดตาลงจารย์ หลวงพ่อครน วัดบางแซะ กลันตัน มาเลเซีย

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาลงจารย์ หลวงพ่อครน วัดบางแซะ กลันตัน มาเลเซีย ขนาดพระ 2.4 x 2.6 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-08 18:39:22
ปิดตาไม้แกะเก่า มีรักมีทองเดิม อุดชันโรง

ปิดตาไม้แกะเก่า มีรักมีทองเดิม อุดชันโรง


ปิดตาไม้แกะเก่า มีรักมีทองเดิม อุดชันโรง

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตาไม้แกะเก่า มีรักมีทองเดิม อุดชันโรง สภาพสวย ขนาด 1.5 x 3.8 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-10-04 13:32:38
พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย

พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย


พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย เนื้อดำเทาผสมผงใบลาน พบน้อย ขนาดพระ 1.6 x 2.5 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-30 17:21:26
ปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว

ปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว


ปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดี่ยว เนื้อสัมฤทธิ์เงิน ขนาดพระ 2.4 x 3.2 ซม.หายาก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-20 15:08:47
พระปิดตาหลังดอกจันทร์เมืองนครฯ

พระปิดตาหลังดอกจันทร์เมืองนครฯ


พระปิดตาหลังดอกจันทร์เมืองนครฯ

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาหลังดอกจันทร์เมืองนครฯ  เนื้อสัมฤทธิ์ ยุคแรก ขนาดพระ 1.8 x 3.2 ซม.หายาก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-18 11:47:59
พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก อาจารย์บุญธรรม วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี

พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก อาจารย์บุญธรรม วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี


พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก อาจารย์บุญธรรม วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก อาจารย์บุญธรรม วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-02 21:48:23
พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา

พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา


พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา ขนาดพระ 1.7 x 2 ซม.เลี่ยมเดิมพร้อมบูชาดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-09-01 21:29:31
พระปิดตา ลป.เปีย วัดค้างคาว

พระปิดตา ลป.เปีย วัดค้างคาว


พระปิดตา ลป.เปีย วัดค้างคาว

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา ลป.เปีย วัดค้างคาว เนื้อผงคลุกรักผสมใบลาน หลังอูม หลวงปู่เปียท่านเป็นลูกศิษย์ในยุคแรก ๆ ของหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-29 19:33:58
ปิดตาหลวงปู่เอียม วัดหนัง กรุวัดนางชี พิมพ์แขนชิด

ปิดตาหลวงปู่เอียม วัดหนัง กรุวัดนางชี พิมพ์แขนชิด


ปิดตาหลวงปู่เอียม วัดหนัง กรุวัดนางชี พิมพ์แขนชิด

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตาหลวงปู่เอียม วัดหนัง กรุวัดนางชี พิมพ์แขนชิด องค์จ้อย สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-16 20:17:38
พระปิดตารุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529

พระปิดตารุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529


พระปิดตารุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตารุ่นสุดท้าย หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ปี 2529 สร้างน้อย หายาก สภาพสวย

บทสวดที่ท่านพระอาจารย์ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ หรือท่านอภิชิโตภิกขุ ศิษย์ของหลวงตาดำในดงรูปหนึ่ง นำมาถ่ายทอด เพื่อใช้รักษาโรคก็คือ

"สมุหะคัมภีรัง อะโจระภะยัง อะเสสะโต โส ภควา พุทโธ หยุด ธัมโม หยุด สังโฆ หยุด โรคภัยทั้งหลายจงหยุด หยุดด้วย นะโมพุทธายะ"

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-08-10 12:21:52
ปิดตา กรุอัมพวา

ปิดตา กรุอัมพวา


ปิดตา กรุอัมพวา

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา กรุอัมพวา พิมพ์สองเกลอ เนื้อผงน้ำมัน องค์จ้อย หายาก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-26 11:28:16
พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ ลพ.ทับ วัดอนงค์

พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ ลพ.ทับ วัดอนงค์


พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ ลพ.ทับ วัดอนงค์

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา เนื้อเมฆสิทธิ์ ลพ.ทับ วัดอนงค์ ขนาดพระ 1.4 x 1.7 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-21 17:49:55
ปิดตา เนื้อผงกระดูกผี วัดโพธิ์ท่าเตียน

ปิดตา เนื้อผงกระดูกผี วัดโพธิ์ท่าเตียน


ปิดตา เนื้อผงกระดูกผี วัดโพธิ์ท่าเตียน

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา เนื้อผงกระดูกผี วัดโพธิ์ท่าเตียน พิมพ์นี้หายาก พบเห็นน้อย ขนาดพระ 2.4 x 2.5 ซม.สภาพใช้ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-10 08:22:01
ปิดตาผงจุ่มรัก ลป.เอี่ยม วัดหนัง

ปิดตาผงจุ่มรัก ลป.เอี่ยม วัดหนัง


ปิดตาผงจุ่มรัก ลป.เอี่ยม วัดหนัง

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตาผงจุ่มรัก ลป.เอี่ยม วัดหนัง ขนาดพระ 1.6 x 2 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-07 12:20:37
พระปิดตาพิมพ์หูกระต่าย หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง

พระปิดตาพิมพ์หูกระต่าย หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง


พระปิดตาพิมพ์หูกระต่าย หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาพิมพ์หูกระต่าย หลวงปู่จันทร์ วัดบ้านยาง ราชบุรี เนื้อเมฆพัตร

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-05 12:34:51
พระผงปิดตา ยุคแรก ลพ.โอภาสี อาศรมบางมด

พระผงปิดตา ยุคแรก ลพ.โอภาสี อาศรมบางมด


พระผงปิดตา ยุคแรก ลพ.โอภาสี อาศรมบางมด

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระผงปิดตา ยุคแรก ลพ.โอภาสี อาศรมบางมด ขนาดพระ 2.5 x 3.2 ซม.หายาก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-01 15:16:39
ปิดตา ลป.เทพโลกอุดร

ปิดตา ลป.เทพโลกอุดร


ปิดตา ลป.เทพโลกอุดร

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา ลป.เทพโลกอุดร พิมพ์ลอยองค์ ขนาดพระ 1.4 x 1.7 ซม.มีรักทอง สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-29 09:51:30
พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย

พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย


พระปิดตา กรุวัดเงินคลองเตย

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา เนื้อผง กรุวัดเงินคลองเตย ขนาดพระ 1.8 x 2.5 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-24 13:25:13
ปิดตามหาอุตม์ ชินเขียว วัดทุ่งผักกูด นครปฐม

ปิดตามหาอุตม์ ชินเขียว วัดทุ่งผักกูด นครปฐม


ปิดตามหาอุตม์ ชินเขียว วัดทุ่งผักกูด นครปฐม

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตามหาอุตม์ พิมพ์ครึ่งซีก ชินเขียว วัดทุ่งผักกูด นครปฐม หายาก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-23 15:41:53
พระปิดตา ลพ.มี วัดพระทรง เพชรบุรี

พระปิดตา ลพ.มี วัดพระทรง เพชรบุรี


พระปิดตา ลพ.มี วัดพระทรง เพชรบุรี

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา ลพ.มี วัดพระทรง เพชรบุรี เนื้อตะกั่ว หายาก ขนาดพระ 2 x 2.1 ซม.สภาพสวย หลวงพ่อมี วัดพระทรง เป็นพระยุคโบราณ ของเมืองเพชรบุรี มีชีวิตอยู่ช่วงประมาณ 2380 - 2452 โดยประมาณ พระปิดตาของท่านส่วนมากสร้างจากเนื้อตะกั่ว กล่าวกันว่าพระปิดตาชุดนี้ได้หลวงพ่อแก้วแห่งวัดเครือวัลย์ เป็นผู้ปลุกเสกให้ด้วย เนื่องจากหลวงพ่อแก้วเป็นสหธรรมมิกกับหลวงพ่อมี และจะมาจำพรรษาที่วัดพระทรงบ่อยครั้งดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-19 10:50:37
พระปิดตาสองหน้า อุดกริ่ง หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

พระปิดตาสองหน้า อุดกริ่ง หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์


พระปิดตาสองหน้า อุดกริ่ง หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาสองหน้า อุดกริ่ง หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ เนื้อกะลา กริ่งดังดีดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-19 10:47:58
พระปืดตา พิมพ์ 2 จุด ลป.เอี่ยม วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี

พระปืดตา พิมพ์ 2 จุด ลป.เอี่ยม วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี


พระปืดตา พิมพ์ 2 จุด ลป.เอี่ยม วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปืดตา พิมพ์ 2 จุด ลป.เอี่ยม วัดหงส์ปทุมาวาส ปทุมธานี เนื้อผงคลุกรัก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-19 10:47:30
ปิดตา ลป.ยิ้ม วัดหนองบัว กาญจนบุรี

ปิดตา ลป.ยิ้ม วัดหนองบัว กาญจนบุรี


ปิดตา ลป.ยิ้ม วัดหนองบัว กาญจนบุรี

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา ลป.ยิ้ม วัดหนองบัว กาญจนบุรี เนื้อผงเก่ามีรักมีทอง เลี่ยมเก่าเดิมๆดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-19 10:46:20
พระปิดตา ลพ.ขำ วัดแก้ว ตลิ่งชัน

พระปิดตา ลพ.ขำ วัดแก้ว ตลิ่งชัน


พระปิดตา ลพ.ขำ วัดแก้ว ตลิ่งชัน

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาเนื้อผงคลกรักผสมปรอท ลพ.ขำ วัดแก้ว ตลิ่งชัน เป็นพระปิดตาที่มีเอกลักษณ์ และเป็นสำนักเดียวที่เอาปรอทเข้าไปผสมกับพระเนื้อผง ตามเนื้อพระของท่านจะพบปรอทปะปรายทั่วบริเวณองค์พระดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-17 13:24:44
พระปิดตาดอกจันทร์ เมืองนครฯ

พระปิดตาดอกจันทร์ เมืองนครฯ


พระปิดตาดอกจันทร์ เมืองนครฯ

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาดอกจันทร์ เมืองนครฯ องค์จ้อย หลังดอกจันทร์ สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-16 13:11:58
ปิดตา ลพ.ฉ่ำ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ

ปิดตา ลพ.ฉ่ำ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ


ปิดตา ลพ.ฉ่ำ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา ลพ.ฉ่ำ วัดท้องคุ้ง สมุทรปราการ ท่านเป็นพระเกจิร่วมสมัยกับพระเกจิชื่อดังของเมืองปากน้ำอีกหลายรูป อาทิ หลวงพ่ออยู่ วัดบางหัวเสือ, หลวงพ่อเผือก วัดกิ่งแก้ว, หลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด, หลวงพ่อเชย วัดบาง กระสอบ และหลวงพ่อแย้ม วัดด่านสำโรง เป็นต้นดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-15 21:53:49
พระปิดตา เนื้อทองแดงเถื่อน สายใต้

พระปิดตา เนื้อทองแดงเถื่อน สายใต้


พระปิดตา เนื้อทองแดงเถื่อน สายใต้

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตา เนื้อทองแดงเถื่อน สายใต้ ขนาดพระ 1.5 x 2 ซม.มึคราบขี้เบ้าให้เห็น เก่าถึงยุคดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-14 18:05:57
ปิดตา แจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง

ปิดตา แจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง


ปิดตา แจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา แจกแม่ครัว องค์จ้อย ยุคต้น ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง หายาก สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-14 11:57:49
ปิดตา ลพ.มี วัดทรงคะนอง นครปฐม พิมพ์ซุ้มหยัก

ปิดตา ลพ.มี วัดทรงคะนอง นครปฐม พิมพ์ซุ้มหยัก


ปิดตา ลพ.มี วัดทรงคะนอง นครปฐม พิมพ์ซุ้มหยัก

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

ปิดตา ลพ.มี วัดทรงคะนอง นครปฐม พิมพ์ซุ้มหยัก เนื้อผง ขนาดพระ 3.2 x 2.5 ซม.สภาพสวยดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-06-11 13:55:03
พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา

พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา


พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ปิดตา พิมพ์นี้พบเห็นได้น้อยมาก ขนาดพระ 1.4 x 2.2 ซม.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-05-31 11:58:07
พระปิดตาแจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง

พระปิดตาแจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง


พระปิดตาแจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง

ประเภท : พระปิดตา

รายละเอียด

พระปิดตาแจกแม่ครัว ลพ.ทองสุข วัดสะพานสูง เนื้อผงน้ำมัน สภาพสวย  ประมาณ ปี พ.ศ.2512 คราวสร้างศาลาการเปรียญดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-05-30 21:53:55