pianoamulet.com=> สมเด็จทั่วไป -> สมเด็จ 9 อรหันต์


สมเด็จ 9 อรหันต์

FaceBook Twitter
จำนวนผู้เข้าชม : 2079 คน

สมเด็จ 9 อรหันต์


รายละเอียด

สมเด็จ 9 อรหันต์

รหัส : 644

ราคา : 0 .-

ประเภท : สมเด็จทั่วไป

สมเด็จ 9 พระอรหันต์ เนื้อผสมอัฐิธาตุ อังคารธาตุ เกศา และชานหมากของพระอรหันต์ 9 รูป 

 พระผงรุ่นนี้ประกอบด้วยมวลสารสำคัญ เช่น เกศา จีวร ชานหมาก เป็นต้น ตลอดจนอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์
ซึ่งแต่ละรูปล้วนได้รับการยอมรับว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และยังเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ที่ได้รับการนับถืออย่างสูงจนถึงปัจจุบัน 9 รูป อันได้แก่
1. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แห่งวัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
2. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ แห่งวัดดอกแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่
3. หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
4. หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
5. หลวงปู่ดุลย์ อตุโล แห่งวัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
6. หลวงปู่สาม อกิญจโน แห่งวัดไตรวิเวก จ.สุรินทร์
7. หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส แห่งวัดป่าพระสถิตย์ จ.หนองคาย
8. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร แห่งวัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
9. หลวงปู่สี ฉันทสิริ แห่งวัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์
นอกจากนั้นยังมีมวลสารและธาตุกายสิทธิ์ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น

- ผงพุทธคุณทั้ง 5
- ดินสังเวชนียสถานทั้ง 4
- ใบโพธิ์จากต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
- ผงแร่กายสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น เหล็กไหล
- ผงธูปและผงพระเก่าของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
- ดินกากยายักษ์ พระผงสมเด็จ 9 อรหันต์นี้ได้รับการอธิฐานจิต ปลุกเสกแผ่เมตตา

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2538 โดยพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตจำนวน 22 รูป เช่น
- หลวงปู่โง่น โสรโย แห่งวัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร
- หลวงปู่หลอด ปโมทิโต แห่งวัดสิริกมลวาส จ.กรุงเทพ
- หลวงปู่คำพอง ติสโส แห่งวัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี
- หลวงปู่กิ ธัมมัตตโม แห่งวัดสนามชัย จ.อุบลราชธานี
- หลวงปู่ท่อน ญาณธโร แห่งวัดศรีอภัยวัน จ.เลย

มีพิธีอภิมหาพุทธาภิเษก-อธิษฐานจิต ถึง 3 ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ภายในโบสถ์มหาอุด วัดอินทราราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๘ ซึ่งตรงกับวันเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา โดยหลวงพ่อแดง นันทิโย และพระภิกษุผู้ทรงอิทธิจิตสูงส่งภายในวัดอินทรารามทั้งยังเป็นผู้สร้างพระ สมเด็จ ๙ อรหันต์ ตามสูตรการสร้างพระสมเด็จที่สืบทอดมาจากหลวงปู่ใจวัดเสด็จ และ หลวงปู่หยอด วัดแก้วเจริญ

ครั้งที่ ๒ พิธีมหาพุทธาภิเษก ภายในพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ วัดพระปรุ่มเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป นั่งปรกแผ่เมตตาดังนี้

1. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
2. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ จ.นครปฐม
3. หลวงพ่อลำไย วัดทุ่งลาดหญ้า
4. หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
5. หลวงพ่อยะ วัดท่าข้าม จ.นครปฐม
6. หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม
7. หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม จ.นครปฐม
8. หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
9. หลวงพ่อสง่า วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี

ครั้งที่ ๓ อธิษฐานจิตแผ่พลังโดยพระป่ากรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพระเดชานุเถระในสายอื่น ๆ อีกจำนวนทั้งหมด ๒๒ รูป ดังนี้
1. หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก จ.พิจิตร
2. หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กรุงเทพฯ
3. หลวงพ่อคำพอง ติสโส วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี
4. พระอาจารย์กิ ธัมมุตตโม วัดสนามชัย จ.อุบลราชธานี
5. พระอาจารย์ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
6. พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก วัดป่าวิเวกธรรมวิทยาราม จ.ขอนแก่น
7. หลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง
8. พระอาจารย์จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร
9. พระอาจารย์โชติ อาภัคโค วัดภูเขาแก้ว จ.อุบลราชธานี
10. พระโพธินันทมุนี วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
11. พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
12. พระครูอุดมสังวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
13. หลวงพ่อเพิ่ม กิตติวัฒฑโน วัดถ้ำไตรรัตน์ จ.นครราชสีมา
14. พระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ วัดภ้ำเสือวิปัสสนา จ.กระบี่
15. พระอาจารย์สมาน ชิตมาโร วัดป่าศรัทธาราม จ.นครราชสีมา
16. หลวงพ่อเที่ยง ผาสุโก วัดหลวงปรีชากูล จ.ปราจีนบุรี
17. พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จ.นครราชสีมา
18. พระอาจารย์เคล็ม ปิยธโร วัดกระสัง จ.บุรีรัมย์
19. หลวงพ่อแดง นันทิโย วัดอินทราราม จ.สมุทรสงคราม
20. พระอาจารย์เฉลียว วรกิจโจ วัดป่าโคกมน จ.เลย
21. หลวงพ่อสิทธา เชตะวัน
22. พระอาจารย์เกษมสุข เขมสุโข วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ กรุงเทพฯ


ขายแล้ว  เมื่อวันที่ : 2017-02-01 21:13:53


โทร : สนใจติดต่อโทร : 089-425-5525
Line ID : pianoamulet

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการชำระเงิน